Kaupungit ja kunnat

Kaupungit ja kunnat

Enkora järjestelmä on tehokas ratkaisu julkisten organisaatioiden asiakaspalvelujärjestelmä tarpeeseen. Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön osittain tai kokonaisuutena mm. myynnin, erilaisten varausten hallinnan, kulunvalvonnan, verkkomaksamisen ja työajanhallinnan kokonaisratkaisuksi. Järjestelmä on integroitavissa muihin kriittisiin järjestelmiin.

Ratkaisut

Kaikki ratkaisut